BALENCIAGA 51ST COUTURE COLLECTION

BALENCIAGA 51ST COUTURE COLLECTION

ในวันที 6 กรกฎาคม 2022 บาเลนเซียกาได้นําเสนอกูตูร์คอลเล็กชนั ที 51 ถือเป็นครังที 2 โดย เดมนา เป็นการพัฒนาต่อจากมรดกความเป็นบาเลนเซียกาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยผสม ผสานกับเทคนิคแบบดังเดิม บาเลนเซียการ่วมงานกับเหล่าช่างฝี มือและนักออกแบบเชิง อุตสาหกรรมในการรังสรรค์ผลงาน เพิมความละเอียดละอ่อนด้วยฝีมือเฉพาะทางทําให้ได้ซึง นวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย

นีโอพรีน (neoprene) แบบญีปุ่นทีทําจากหินปูนได้รับการแนะนําให้กับพจนานุกรมของกูตูร์ว่า เป็น Gazar เวอร์ชั่นโมเดิร์น ซึงเป็นผ้าชนิดหนึงทีิคิดค้นขึนโดย Cristóbal Balenciaga เสริม ไหล่ด้วย Padding สามมิติ และซิปรูดปิดทีได้แรงบันดาลใจจาก Wetsuit

เฟซชิลด์ (Face Shield) ทีประดับบนลุคเคลือบโดยโพลียูรีเทน ทีออกแบบโดยวิศวกรจาก Mercedes-AMG F1 Applied Science เป็นแผนกหนึงใน Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. ที ก่อตังขึนเพือลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอวกาศ และเทคโนโลยีมอเตอร์สปอร์ต ทางบริษัทได้ พัฒนาเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ ความสามารถในการป้องกันการเกิดไอนํา และระบายอากาศ ผ่านทดสอบเป็นเวลาหลายเดือน

เพลงประกอบในโชว์เป็นเพลงทีเล่นจากเครืองเสียงทีถือโดยโมเดลระหว่างทีพวกเขากําลังเฉิด ฉายบนรันเวย์ เป็นส่วนหนึงของการร่วมงานกับแบรนด์เครืองเสียง Bang & Olufsen ออกแบบให้ Speaker Bag เป็นกระเป๋าทีสามารถใช้งานได้จริง และเป็นระบบเสียงพกพาสุดทัน สมัย ทําจากวัสดุอลูมิเนียมแท้ ก่อนทีจะทําการเคลือบแก้ว ชุบสีอโนไดซ์ และขัดเงาด้วยมือเป็น เวลาหลายวัน

เลือมทีปักบนผ้าสร้างพืนผิวทแีหวกแนว และเอฟเฟ็กต์ลวงตานําไปสู่ชายผ้าทีไม่ได้เย็บเก็บด้วย การถักอย่างประณีต ผ้าทวีดสามมิติทําขึนจากการสลับผ้าออร์แกนซ่า และผ้าใยถักด้วยลูกปัด กับเลือมแววาว ชุดคล้ายแหจับปลาปักด้วยคริสตัลชุดปักเลือมและผ้ายีนสท์ังหมดนีล้วน อาศัยการถักเย็บด้วยมือเป็นเวลาหลายพันชัวโมง

เสือยืดเย็บด้วยอลูมินัม ทําให้เกิดเป็นเนือผ้าแบบใหม่ทสี ามารถคงรูปไว้ในยามถูกดัดงอ เดนิม ญีปุ่นซึงถูกกัดสีช่วงขอบเย็บตะเข็บซาตินตบท้ายด้วยกระดุมเงิน ชุดด้านในถูกนํามารวมเป็น เสือท่อนบนของผู้ชาย สร้างซิลูเอตคมชัดเคียงไปกับเสือโค้ทผ้าขนสัตว์แบบ Basque

มากกว่า 1 ใน 4 ของคอลเล็กชันทําจากไอเทมทีถูกรีไซเคิลมา บอมเบอร์ พาร์ก้า คาร์โค้ท และ ยีนส์วินเทจ ได้ถูกแยกโครงสร้างและประกอบขึนมาใหม่ แปลงโฉมเสือผ้าสองชินให้กลายเป็น เสือผ้าซึงมีโครงสร้างใหม่ชินเดียว เข็มขัดและกระเป๋าสตางค์ทีได้รับการคัดสรรมาอย่างดีถูก เย็บปะต่อกันให้กลายเป็นงานแพทช์เวิร์ค นาฬิกาข้อมือสุดแอนทีคก็ถูกนํามาตีความใหม่ปรับ ให้เป็นชินจิวเวลรี

มีการนําขนนกเทียมมาเย็บด้วยเทคนิคทีแตกต่างกันออกไป โดยใช้การปักลงบนบนผ้าออร์แกนซ่าหรือผ้าไหม ส่วนขนเฟอร์เทียมนันทําขึนจากการถ่ายภาพความละเอียดสูงทีต้องใช้ การทําโปรแกรมร่วมหลายสัปดาห์ ในด้านของเสือโค้ทลายเสือดาวเป็นการขมวดเย็บด้ายยาว กว่า 150 กิโลเมตรด้วยมือ

ชายกระโปรง เสือคลุมหลัง ผ้าพันคอ โบว์ และกระโปรงทรงเข้ารูปทีประดับอยู่บนชุดเดรส เป็นการตีความชินเสือผ้าจากในคลังแบบใหม่ เพิมสีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พัฒนาการดูแลรักษาผ้า ขึนเป็นพิเศษ เคลือบมันวาว ซิลูเอตคมชัด และปักเลือมด้วยมือ ในส่วนของชุดแต่งงานแบบมี ผ้าคลุมนันทําขึนด้วยผ้าคลุมหน้ายาวกว่า 250 เมตร ขันตอนการทํายาวนานกว่า 7,500 ชัวโมง ใช้เลอืมและลูกปัดที่แตกต่างกันกว่า 25 ชนิด ซึงมีทังคริสตัล 70,000 ชิน ชินส่วนคล้าย ฟอยล์ 80,000 ชิน และเลือม 200,000 ชิน

Tags from the story
,