ภารกิจ ช่วยหมีโพลาร์ กับ DA+PP

DA+PP และทีมงาน Lookbook.th ขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมทำภารกิจอนุรักษ์ และปกป้องหมีโพลาร์ แต่ก่อนเราจะมาเริ่มทำภารกิจ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหมีโพลาร์ และโครงการอนุรักษ์หมีโพลาร์กันก่อน

รักษาไว้ซึ่งอนาคตของหมีโพลาร์

คงไม่มีอะไรจะเปรียบได้กับหมีโพลาร์ที่ก้าว
 มาเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นักล่าแห่งพื้นน้ำแข็งขั้ว
 โลกที่ถูกสร้างมาในทนทานต่ออุณหภูมิที่เย็นเฉียบ
 และดำรงชีวิตด้วยอาหารไขมันสูงได้ ซึ่งแสดงให้เห็น
 ว่าหมีโพลาร์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
 บนพื้นน้ำแข็งที่เย็นยะเยือกนี้ได้อย่างดีเยี่ยมสมกับที่
 เป็นนักล่าสิงโตทะเลมือฉมัง

หมีเหล่านี้เปรียบเสมือนกลาสีเรือแห่งขั้วโลก
 ซึ่งคงไม่อาจนึกภาพโลกที่ขาดหมีขาวเหล่านี้ไป และยิ่งไปกว่านั้นหากโลกนี้ปราศจากพื้นน้ำแข็งอัน
 เป็นที่อยู่ที่กินของสัตว์เหล่านั้น

Screen Shot 2558-07-27 at 12.04.15 AM

ด้วยความทรงพลังของหมีโพลาร์นั้นเองทำ
 ให้มันเจออุปสรรคมากมายจากการเปลี่ยนแปลง
 อย่างรวดเร็วของระบบนิเวศน์ อย่างแรกเลยคือเรื่อง
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเหตุให้
 น้ำแข็งขั้วโลกละลายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อ
 ความอยู่รอดของหมีขาว รวมถึงปัจจัยอื่นๆเช่น
 การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร มลพิษ การขนส่ง
 สินค้าและการเดินเรือ การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
 การที่มนุษย์ต้องมาเจอกับหมีในรูปแบบที่ไม่เป็นมิตร

ซึ่งตั้งแต่ปี 1992 โครงการ PBI ได้ทำงานเพื่อคงไว้ซึ่งเผ่าพันธ์ของหมีโพลาร์ในอาร์กติกซึ่งได้รับคำ แนะนำเรื่องการทำวิจัยและนโยบายต่างๆจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญเรื่องหมีโพลาร์โดยเฉพาะ และจากการศึกษาค้นคว้ารวมถึงการรณรงค์ไปยังสถานที่ต่างๆนั้นเอง ทำให้เราได้รับความสนใจและ แรงขับเคลื่อนจากผู้ร่วมขบวณการทั่วโลก


Screen Shot 2558-07-27 at 12.03.56 AM
ภารกิจของเรา
Polar Bears International คือองค์กรอนุรักษ์หมีโพลาร์ชั้นนำของโลกซึ่งอุทิศตนเพื่อปกป้องหมีโพ ลาร์ด้วยการรักษาดินแดนน้ำแข็งซึ่งเป็นสถานที่ดำรงชีวิตของมัน โดยที่เราเน้นการทำวิจัย การศึกษา และที่ สำคัญคือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์
Screen Shot 2558-07-27 at 12.03.48 AM

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกที่ให้ข้อมูล
 เกี่ยวกับหมีโพลาร์และการใช้ชีวิตของ
 มัน
2. เป็นกระบอกเสียงเรื่องภาวะโลกร้อน
 ที่มีผลกระทบต่อหมีโพลาร์และขั้วโลก
 ในขณะเดียวกันก็พยายามหาวิธีแก้ไข
 ปัญหาเหล่านี้ด้วยการศึกษาค้นคว้า
 และลงมือทำ
3. จัดการ สนับสนุน และ แบ่งปันข้อมูล
 ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
 หมีโพลาร์
4. ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจรวมถึงให้คำ
 ปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์หมีโพลาร์
5. สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหมีโพลาร์และการ
 อนุรักษ์บนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
 ได้
6. การบริหารจัดการการเงิน นโยบายทาง
 ธุรกิจและข้อปฏิบัติอย่างโปร่งใส
7. ทำตามข้อปฏิยัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างดี
 ที่สุดในฐานะขององค์กรเชิงอนุรักษ์เช่น
 การลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก

Screen Shot 2558-07-27 at 12.03.42 AM

และในส่วนของทีมงาน Lookbook Thailand ก็ทราบข่าวมาว่าทางแบรนด์ดีเอพีพีเองได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคเพื่อช่วยเหลือหมีโพลาร์กับโครงการ Polar Bears International โดยที่กำไรส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าในคอลเลคชั่น AW2015 นี้จะแบ่งให้กับ PBI รวมถึงเราได้ทำสินค้าพิเศษเป็น Tote Bag รูปหมีน่ารักๆออกมาขายโดยที่กำไร 20% จะถูกแบ่งไปยัง PBI โดยตรง

นอกจากนี้ลูกค้าที่ซื้อกระเป๋าหมีกับเราจะได้รับประกาศณียบัตรที่แสดงว่าคุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหมีโพลาร์ เป็นยังไงล่ะเพื่อนๆชาว LBKTH ได้ช่วยเพื่อนหมี แถมได้กระเป๋าพร้อมใบประกาศณีย์บัตรเท่ๆ ไปติดที่บ้านอีก ยังไงอดใจรออีกนิด หากมีอัพเดทจะแจ้งให้ทราบทันทีน๊าา

ติดตามอัพเดทได้ที่
DA+PP Fanpage
หรือ Lookbook.TH