THE PAST IS NEVER DEAD

THE PAST IS NEVER DEAD ผลงานศิลปนิพนธ์ของ Philipp Schenk-Mischke and Matthias Klas พวกเขามองความท้าทายและมุมมองใหม่ๆในการออกแบบ เขานำความขัดแย้ง ความแตกต่าง และได้ประดิษฐ์งานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสวยงามและมีคุณค่า

The-Past-is-Never-Dead-1-Cabinets

The-Past-is-Never-Dead-3-Cabinets

“The notion of the shape comes from the metaphor of breaking conventions: parallel ash

frames stand for the stuck structures of todays world while skew lines search the conflict and try to break free from common notions to search the new.”

The-Past-is-Never-Dead-4-Cabinets

The-Past-is-Never-Dead-7-Cabinets

The-Past-is-Never-Dead-9-Mirror

The-Past-is-Never-Dead-10-Mirror

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Written By
More from P.O.P
A HOUSE WITH ROTATING ROOMS
การออกแบบบ้า...
Read More