Animated Photographs of Couples

การถ่ายภาพ Pre-wedding สมัยนี้ นอกจากจะต้องใช้ความสามารถในการถ่ายและการตกแต่งแล้ว    ไอเดียก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของงาน  วันนี้ lookbook  จึงนำเสนอผลงานของ JLB Wedding  ที่ใช้การถ่ายภาพแบบ .gif มาใช้ในการทำภาพ Pre-wedding  ซึ่งเป็นภาพที่สามารถขยับได้ และทำไม่ยาก นอกจากจะได้ภาพที่มีความสวยงามแล้ว ยังมีลูกเล่นที่น่ารักและน่าสนใจอีกด้วย เพื่อนๆคนไหนสนใจ สามารถลองไปฝึกทำภาพ .gif แล้วนำมาอวดเพื่อนๆกันดูได้นะคะ  

 

tumblr_pre-wedding tumblr_na5v9wcJXL1rlnjw2o1_1280 tumblr_pre-wedding tumblr_pre-wedding tumblr_pre-weddingtumblr_pre-wedding tumblr_pre-wedding tumblr_pre-wedding tumblr_pre-wedding tumblr_pre-wedding
tumblr_pre-wedding
credit: JLB Wedding