VIDDY Pinhole Camera

o
กล้องถ่ายภาพที่ชวนให้สนุกกับการสร้างภาพถ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกล้องด้วยตัวเอง The Viddy Camera ทำมาจากกระดาษและวัสดุทีรีไซเคิล แนวคิดและการออกแบบของ Rolleiflex แค่เพียงเจาะกระดาษและนำมาประกอบกันตามแบบที่มีให้ ซึ่งสามารถเป็นกิจกรรมที่ทำกันได้ทุกวัย ไม่อยากแถมสนุกอีกด้วยและเวลาที่ใช้ก้อน้อยมากๆ กล้องขนาด 35 mm. ส่วนของปุ่มกดจะมีกาวคล้ายกับสติ๊กเกอร์เพื่อให้เราสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้พอดีได้ นี่เป็นไอเดียต้นแบบที่ยังไม่ใช่ธุรกิจ งานนี้กลุ่มผู้พัฒนากล้อง Viddy จึงนำไอเดียนี้ลงในเวปไซส์ Kickstarter ขอระดมทุนก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริงในอนาคต เราลองไปดูหน้าตาของมันกันดีกว่า

364d8740731aabfb888af1073eecfb10_large
870968f8f097aa93afc0ab5e1f7b46d6_large
879e6ba2955e55f5a63b2450b22a8a3c_large
4bea3b9a959d7d46c872ab84945a4cc3_large
4c3c36b5ba78ab01d7b96b7aa3f33c37_large
c6e183f4a4d8e7d2976c96cc51ba087a_large
2ca0cda1ab08acf55790fcb08c80fd1c_large
ded2c8f229980c765d9bab62ff976aab_large
02d221311961fd5a4aa378e2e1c69add_large

Viddy Pinhole Camera