Twisted Ring

Twisted Ring แหวนที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีลูกเล่นที่เท่มาก โดยเลือกใช้ลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตทรง 6 เหลี่ยมมาใช้ ซึ้งทั้ง 2 ด้านของแหวน มีการบิดของ 6 เหลี่ยมที่ไม่เท่ากัน ทำให้ Twisted Ring มีลักษณะเหมือนเรือที่กำลังล่องอยู่กับลม  หนุ่มๆหลายคนคงอยากจะได้แหวนเท่ๆแบบนี้มาครอบคลองสักวง แต่ใครที่อยากได้คงต้องสั่งไกลถึงสหรัฐอเมริการเลยค่ะ โดยราคาอยู่ที $50.00

ผลิตภัณฑ์นี้จะทำตามคำสั่งโดย Shapeways.com ในประเทศสหรัฐอเมริกา

IMG_5725_1024x1024IMG_6071_1024x1024Twisted-Ring-Silver_1024x1024 TwistSteel_2_1024x1024

IMG_6097_1024x1024IMG_5881_1024x1024

 read moregothamsmith