Shadowy Optical Illusion Mural

เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจจากงานเทศกาลถนนศิลปะในอิตาลี  โดย Anders Gjennestad ได้เพ้นท์รูปคน บนกำแพงโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่ง shadow-4
รูปแบบความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้ คือ มีลักษณะการวาดในมุมมอง Top view และได้ใส่เงาเหมือนแสงพระอาทิตย์กำลังกระทบตัวคน จนทำให้ผลงานชิ้นนี้ดูมีมิติ เหมือนมีคนยืนอยู่บนกำแพงจริงๆ นอกจาก ผลงานชิ้นนี้แล้วงานเทศกาลถนนศิลปะยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมาย shadow-3 shadow-1

shadow-5

credit.colossal