แพรี่พายชวนมารื้อตู้ mix & match ชุดผ้าไทยกับผ้าใบ converse

CONVERSE
x PEARYPI
อีกหนึ่งก้าวแฟชั่นสู่ความยั่งยืน การร่วมมือกันครั้งแรกของคอนเวิร์สและแพรี่พาย

คอนเวิร์ส แบรนด์รองเท้าระดับโลกกับจุดมุ่งหมายในการก้าวไปข้างหน้าของแบรนด์ พร้อมๆ กับคนรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืน โดยการต้ังเป้าหมายให้สินค้าท่ีอยู่ในการผลิตต่อๆ ไป ได้ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตท่ีมากข้ึน บนคอลเลคชั่น “Converse Renew” ที่นอกจากจะมาพร้อมฟังก์ชั่นที่ครบแล้ว ยังควบคู่ไปกับการรักษ์โลกอีกด้วย

Converse Renew

และวันนี้ คอนเวิรส์ ได้ชวน แพรี่พาย เมคอัพอาร์ตติสแถวหน้าที่เคยร่วมงานระดับโลก ผู้หลงไหลในธรรมชาติ หนึ่งใน influencer ที่ออกมาสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน และร่วมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติให้คนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย และยังใช้ความรู้ด้านแฟชั่นของเธอส่งเสริมภาพลักษณ์ผ้าไทยให้ดูร่วมสมัยได้อย่างมีสไตล์ มารื้อตู้เสื้อผ้า หยิบเอาชุดผ้าไทยต่างๆ ท่ีมีอยู่ มา mix & match สร้างลุคใหม่ๆ คู่ กับรองเท้า Converse Renew ในโปรเจคท์สุดเจ๋งนี้

PEARYPI

CONVERSE
x PEARYPI